adres do korespondencji:

  ul. Jeleniogórska 4/6

 60-179 Poznań

 tel. 061 868-54-17
      (w. 146)
 fax. 061 868-51-44
 e-mail:
info@cdzn.pl
 http://www.cdzn.pl numery kont:

 PKO BP:
 11 1020 4027 0000 1502  0046 1319

 BZ WBK:
 86 1090 1359 0000 0000  3501 8439

 

 

Kształcenie nauczycieli - oferta
     
Szanowni Państwo,

informujemy uprzejmie, że Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli (wpis do Ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - 5 grudnia 2009 r. Nr DE.II.2.1-4330-3/10).
Prowadzimy kursy doskonalące i kwalifikacyjne. Jesteśmy gotowi przygotować także inne formy kursowe
i warsztatowe w zależności od zapotrzebowania nauczycieli. Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną. Poza tym nasi słuchacze mają możliwość korzystania z noclegów w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, ul. Bydgoska 4 A, tel. (061) 8-775-719, fax (061) 8-770-324.
Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach organizowanych w Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu.

Dyrektor CDZN
mgr Agnieszka Tobis


14.08.2014 r.

Uwaga!Informujemy, że jest jeszcze kilka ostatnich wolnych miejsc dla nauczycieli (tylko mężczyzn) zamieszkujących obszar terenów wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców z województwa wielkopolskiego na bezpłatny kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, który będzie realizowany w ramach projektu "Pomagając innym pomagamy sobie IV" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie: www.kursy-dla-nauczycieli.pl
Z poważaniem,
Radzisława Mikołajczak14.08.2014 r.

Szanowni Państwo,zapraszamy na kursy kwalifikacyjne w roku szkolnym 2014/2015 - wszystkie kursy kwalifikacyjne przeznaczone są wyłącznie dla czynnych zawodowo nauczycieli:

1. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli - rozpoczęcie 20 września 2014 r. godz. 9.00 – przewidywany termin zakończenia - marzec 2015 r.


2. Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki - rozpoczęcie 27 września 2014 r. godz. 9.00 – przewidywany termin zakończenia - kwiecień 2015 r.


3. Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej - rozpoczęcie 27 września 2014 r. godz. 9.00 – przewidywany termin zakończenia - kwiecień 2015 r.


4. Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych - rozpoczęcie 25 października 2014 r. godz. 9.00 – przewidywany termin zakończenia - grudzień 2015 r.

Minimalna wielkość grupy - 20 osób.

Zapisy telefoniczne: 61-868-54-17 w. 143, 146 lub mailowo: formularz do pobrania na stronie www.cdzn.plZ poważaniem,
Radzisława Mikołajczak01.09.2014 r.

Szanowni Państwo,zapraszamy na studia podyplomowe organizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczną w Lesznie. Zajęcia odbywać się będą w naszym obiekcie w Poznaniu, ul. Jeleniogórska 4/6. W ofercie m.in.

Podyplomowe Studia Oligofrenopedagogiki (koszt: 3050 zł)
PS Terapii i Edukacji Osób z Autyzmem (koszt: 3050 zł)
PS Przygotowania Pedagogicznego (koszt: 2950 zł)
PS Zarządzania Kadrami (koszt: 2150 zł)
PS Terapii Pedagogicznej (koszt: 3250 zł)
PS Organizacji i Zarządzania Oświatą (koszt: 2050 zł)

Informacje szczegółowe oraz dokumenty do pobrania ze strony:
http://www.podyplomowe.wsh-leszno.pl/

(tj. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych 2 egz.;
formularz zgłoszeniowy;
1 zdjęcie;
ksero dyplomu;
ksero dowodu osobistego;
potwierdzenie przygotowania pedagogicznego, jeśli nie wynika z dyplomu na kierunki pedagogiczne;
potwierdzenie dokonanej opłaty wpisowej: 250 zł;
biała teczka)

WSH tel. 65-529-93-52
CDZN tel. 61-868-54-17 w. 46
Z poważaniem,
Małgorzata Kuczyńska28.04.2014 r.

Uwaga,Słuchacze studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego, zajęcia z Etyki zawodowej nauczyciela z Panem prof. J. Wiśniewskim odbędą się 24.05.2014 r. od godz. 9.00 do 16.45
Z poważaniem,
Małgorzata Kuczyńska20.01.2014 r.

Uwaga,Słuchacze studiów podyplomowych oraz kursu kwalifikacyjnego z przygotowania pedagogicznego
Bardzo dziękuję za sms-ową ewaluację zajęć.
Łączę pozdrowienia i życzę wielu edukacyjnych wyzwań Elżbieta Misiorna.

Poniżej znajdują się zagadnienia oraz literatura:

MATERIAŁY

 


03.12.2012 r.

Szanowni Państwo,serdecznie zapraszamy na Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Proszę KLIKNĄĆ, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Z poważaniem,
Małgorzata Kuczyńska

Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli
w Poznaniu


Informujemy uprzejmie, że nabór na kursy kwalifikacyjne i doskonalące jest ciągły.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie grupy minimum 20-osobowej.

Serdecznie zapraszamy!


Na życzenie organizujemy szkolenia na zaproponowane przez Państwo tematy także bezpośrednio
w szkołach/placówkach oświatowych.

 

Informacje i zapisy:

ul. Jeleniogórska 4/6; 60-179 Poznań

Tel. 8685-417 wew.146; fax: 86 85 144; info@cdzn.pl

  
     
 

Oferta kursów

 • Aktywizujące metody i techniki nauczania na lekcjach przedmiotów humanistycznych
 • Arteterapia - artystyczne działania interdyscyplinarne
 • Choreoterapia
 • Edukacja zintegrowana na poziomie klas I-III szkoły podstawowej
 • Inspiracje plastyczne
 • Jak dokumentować własne osiągnięcia zawodowe-awans zawodowy nauczyciela
 • Jak efektywnie uczyć się
 • Jak radzić sobie z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja interpersonalna w placówce oświatowej
 • Konstruowanie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych
 • Kurs doskonalący z zakresu profilaktyki uzależnień
 • Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego
 • Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki leczniczej
 • Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczej
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie"
 • Kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki
 • Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli
 • Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Kurs podstaw języka migowego
 • Kurs specjalny podstaw języka migowego
 • Kurs z zakresu profilaktyki HIV/AIDS
 • Mój uczeń choruje
 • Projekt jako metoda pracy w szkole
 • Szkolenie na temat awansu zawodowego nauczycieli
 • Terapia dziecka z autyzmem
 • Tradycje świąteczne w muzyce i plastyce
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Warsztaty teatralne "Od środka na zewnątrz"
 • Współczesna profilaktyka agresji, przemocy i uzależnień
 • Zajęcia z emisji głosu
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zatrzymać przemoc - program profilaktyczny
 •